زورخانه

وبلاگ منوچهر عطاالهی

فردوسی طوسی قسمت هشتم
ساعت ۱٠:٠۳ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٤ آبان ۱۳۸٧   کلمات کلیدی: فردوسی طوسی قسمت هشتم
 

پهلوانان بزرگ از سیستان برخاسته اند و عیاران عارف ایران نیز سیستانی اند. پهلوان مرز و نژاد و برتری نمی شناسد و از همین رو بزرگ ترین پهلوان ایرانی، رستم، چنین نسب دارد:
از ازدواج جمشید با دختر کورنگ زابلی، تور و از او شیدسب، تورگ، ثم، اثرت، گرشاسب، نریمان، سام و از سام، زال زاده می شود تا بنیاد پهلوانی را در این بسرزمین بگذارد. زایش پهلوان اما خود حکایتی دارد. در هنگام زاده شدن رستم با نخستین سزارین تاریخ و به کار بردن داروی بیهوشی برای این کار روبرو هستیم و چون پهلوان از مادر زاده می شود، با آیین ویژه خبر به پدرش می رسانند، که بسیار خواندنی است:
یکی کودکی دوختند از حریر
ببالای آن شیر ناخورده شیر
عروسکی همبالای رستم می دوزند و :
درون اندر آکنده موی سمور
به رخ بر نگاریده ناهید و هور
به بازوش بر اژدهای دلیر
به چنگ اندرش داده چنگال شیر
به زیر کش اندر گرفته سنان
به یک دست کوپال و دیگر عنان
نشاندندش آن گه بر اسب سمند
به گرد اندرش چاکران نیز چند

آنگاه این عروسک یا آدمک رستم پیکر را غرق در سکه و گل بر می دارند و :
مر آن صورت رستم گرزدار
ببردند نزدیک سام سوار
یکی جشن کردند در گلستان
ز کابلستان تا به زابلستان

اگر زایش پهلوان دلکش و شیرین است، اما مرگ پهلوان دردبار است. چنین است مویه تهمینه بر مرگ سهراب:
بزد چنگ و بدرید پیراهنش
درخشان شد آن لعل زیبا تنش
مر آن زلف چون تابداده کمند
بر انگشت پیچید و از بن بکند

ادامه دارد ...