رئیس انجمن پهلوانی و زورخانه ای سازمان بسیج مستضعفین تعیین شد

جلسه روساو دبیران هیئت های ورزشی و مدیران سازمان ورزش بسیج درتاریخ 15 مرداد ماه برگزار گردید.

 به گزارش روابط عمومی فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای کشور، کاظم یزدانی رئیس سازمان ورزش بسیج در این جلسه بیان داشتند بسیجی باید فکر شود و بسیجی باید عمل شود،ما در رشته های پایه باید فعالیت بیشتری داشته باشیم و هیئت های ورزش بسیج باید به صورت انجمن اداره شود.

بر همین اساس علیرضا صفار زاده مسئول انجمن پهلوانی و زورخانه ای ورزش بسیج منصوب گردید و از زحمات سردار علیرضا ربیعی تقدیر و تشکر بعمل آمد.

 در ادامه سردار علیرضا ربیعی بیان داشتند: ورزشکاران بسیجی در ورزش پهلوانی و زورخانه ای بسیج در سال های گذشته مقام های خوبی را در مسابقات قهرمان کشوری فدراسیون پهلوانی و زور خانه ای به دست آوردند و خرسند شدم از اینکه علیرضا صفار زاده به عنوان مسئول انجمن پهلوانی و زورخانه ای ورزش بسیج منصوب گردیدند و به ایشان تبریک عرض می نمایم.

 در ادامه نیز علیرضا صفار زاده اظهار داشت : با توجه به احساس وظیفه و رسالت ورزش بسیج در خصوص احیای ورزش کشور و بخاطر اینکه این امکان فراهم شود که به توان گام های بزرگ تر و جدی تری برداشته شود این پیشنهاد داده شد که به عنوان مسئول انجمن پهلوانی و زورخانه ای بسیج منصوب شوم و بنده با کمال افتخار این مسئولیت را قبول کرده و انجام وظیفه می نمایم و انشا الله برنامه های زیادی را در آینده انجام خواهیم داد.

 ودر پایان کاظم یزدانی بیان داشتند:از زحمات سردار ربیعی تقدیر و تشکر می نماییم و انشا ا... با تجارب خوبی که ایشان در امر ورزش دارند در این انجمن ما را یاری نمایند.


 

/ 0 نظر / 12 بازدید