چرخ زدن

چرخزدن

چرخ زدن یکی از جذابترین، ظریفترین ومتفاوت ترین حرکات ویژه زورخانه های ایران باستان است. جهت شروع حرکت چرخ زدن ورزشکاران به شکل دایره و پشت به دیوار گود می ایستند. جوانترین فرد ازمیان ورزشکاران به وسط گودآمده وشروع به چرخیدن می کند، ابتدا به آرامی چرخ می زند و کم کم سرعت خود را تا حدی که در توان دارد، بالا می برد. درکنار وی دومین فرد جوان گروه شروع به چرخ زدن می کند، سپس هرکدام از ورزشکاران شروع به چرخ زدن در محل خود می کنند. نهایتا پیرترین فرد گروه وارد عمل می شود که دراین زمان این حرکت خاص زورخانه ای به پایان می رسد.
درهنگام اجرای عمل چرخ زدن ورزشکاران بازوان خود را از دو طرف چپ وراست بصورت کشیده نگه می دارند ، این حرکت موجب می شود تا با قرارگرفتن بازوان و قفسه سینه در میانه ، خطی صاف همراه با صدای سرود و ضرب طبل تشکیل دهند. ورزشکاران در یک نقطه و یا در اطراف آن محل چرخ می زنند.
هر ورزشکارنوع چرخش خاص خود را دارد که برحسب نوع ضرب طبل می باشد. دانستن این موضوع جالب توجه است که ورزشکاران پس از انجام عملیات چرخ زدن به مدت 15 دقیقه گیجی و عدم کنترل را هرگز احساس نمی کنند. هر کدام از پهلوانان پس از انجام حرکت چرخ زدن روبه مرشد می ایستد به وی تعظیم نموده ومیدان را برای نمایش فرد بعدی خالی می کند.
بیش از هفت نوع چرخ در زورخانه ها معمول است:
چرخ تیز (ساده)
چرخ چکشی
چرخ جنگلی
چرخ تک پر
چرخ سه پر
چرخ چمنی
چرخ قجری

/ 0 نظر / 6 بازدید