تنها در سایه پهلوانی امنیت و آرامش در جهان به وجود می‌آید

 

 

 

 

 

 رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در مراسم ثبت ملی آیین و ارزش‌های پهلوانی و زورخانه‌ای، امنیت، آرامش و سعادت جهان تنها در سایه پهلوانی به وجود می‌آید این صلح و پایداری برای همه ملت ها به همراه دارد.
 
خبرگزاری میراث فرهنگی _ گروه میراث فرهنگی _ حسن ظهوری_  رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در مراسم ثبت ملی آیین و ارزش های پهلوانی و زورخانه ای، امنیت، آرامش و سعادت جهان تنها در سایه پهلوانی به وجود می آید این صلح و پایداری برای همه ملت ها به همراه دارد.
 
"اسفندیار رحیم مشایی"، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در مراسم ثبت ملی آیین و ارزش های پهلوانی و زورخانه‌ای گفت: «باید به ارزش های انسانی بازگردیم و این تنها در سایه پهلوانی می‌تواند اتفاق بیافتد. پهلوانی تنها تظمین کننده امنیت، آرامش و سعادت برای صلح و پایداری در جهان است.»
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
وی ثبت آآیین و ارزش های پهلوانی و زورخانه ای را حقیقتی زیبا بر این نکته دانست که آنچه از گذشته های دور به ما رسیده است، چه در قالب کالبد و بنا و یا میراث معنوی باید حفظ شود و دولت نهم گام بلندی در این باره تا کنون برداشته است.
 
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: «سه سال پیش 11 هزار اثر در فهرست میراث ملی به ثبت رسیده بود و امروز شاهد آن هستیم که 23 هزار اثر در این فهرست جای گرفته است.»
 
مشایی در ادامه گفت: «ثبت میراث معنوی از جمله موضوعاتی بود که توسط دولت نهم و با ثبت نوروز در اسفند سال گذشته آغاز شد و با ثبت آیین های زورخانه ای، نهمین اثر معنوی کشور نیز به ثبت رسیده است.»
 
وی در مورد ثبت آیین‌های سوگواری محرم گفت: «تلاش گسترده‌ای در سازمان میراث فرهنگی شروع شده است تا آیین‌های سوگواری محرم را در اربعین حسینی به ثبت برساند.»
 
رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همچنین درباره ورزش پهلوانی و زورخانه‌ای گفت: «ورزش پهلوانی یک اندیشه و مرام و مکتب است. ثبت ملی این ورزش باستانی موجب صیانت و حفاظت از آن می شود. ثبت ملی آیین‌های زورخانه‌ای شرایطی را فراهم می‌آورد که این ورزش در فهرست میراث معنوی و غیرملموس یونسکو نیز به ثبت برسد و دراین راه تلاش می‌شود.»
 
مشایی تاکید کرد: «پهلوانی و ورزش زورخانه ای به دلیل دخالت زورمداران تاریخ انحرافاتی داشته است اما آنچه در این ورزش و مرام باقی ماند پاکی است. پهلوان اگر پاک نباشد نمی تواند به این جایگاه برسد. ورود به زورخانه شرایطی دارد که یکی از مهمترین آن ها پاکی است.»
 
وی در ادامه گفت: «در این ورزش نشانی از سلاح نیست. اگرچه پهلوانان از شمشیر استفاده می‌کنند اما شمشیر از لوازم این ورزش نیست. شمشیر لازمه عدالت است و پهلوان از شمشیر برای دفاع دربرابر ناحق استفاده می‌کند.»
/ 0 نظر / 4 بازدید