اولین جشنواره کهن کسوتان ورزش پهلوانی و زورخانه ای در کاشان برگزار می شود

تیم کرمانشاه به عنوان برتر جشنواره پیش کسوتان ورزش پهلوانی و زورخانه ایی در شهر کرمانشاه

آقای منوچهر عطاءالهی مسئول راه اندازی سازمان های مردم نهاد فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای اعلام نمود, ​ این جشنواره 29 و 30 مرداد ماه جاری تحت عنوان یادواره معلم شهید اصغر فخار  بر اساس هماهنگی های به عمل آمده توسط موسسه پیشکسوتان ورزش های باستانی و کشتی پهلوانی (افق مهد ایرانیان) برگزار خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره موسسه پیشکسوتان ورزش های باستانی وکشتی پهلوانی افزود در حاشیه این جشنواره نخستین نشست  هم اندیشی نمایندگان پیشکسوتان ورزش باستانی و کشنی پهلوانی در دانشگاه آزاد اسلامی کاشان  برگزار خواهد شد.

دبیر جشنواره  کهن کسوتان ورزش پهلوانی و زورخانه ای کشور افزود::ستان های کشور استفبال خوبی از این جشنواره داشته و اسامی کهن کسوتان استان های متبوع خود   را زود تر از موعو مقرر به فدراسیون اعلام نموده اند.

ایشان از زحمات حاج امیرفخار که یکی از پیشکسوتان؛دلسوزان،بزرگان وخادمان ورزش باستانی وکشتی پهلوانی می باشند و نقش ارزنده ای در برگزاری این جشنواره داشته اند تقدیر و سپاسگزاری نمود.

شایان ذکر است آقای مهندس محمد فخار از اساتید دانشگاه و آقای جعفر دلقوی مدیر زورخانه جهان پهلوان تختی کاشان  بعنوان اعضای این جشنواره بوده که  نقش بسزائی  در برگزاری این جشنواره داشته که از زحمات آنان  سپاسگزاری می نمائیم.

خبر
/ 0 نظر / 68 بازدید