به مناسبت فوت خانم فاطمه عادل همسر آقای اسداله عطاءالهی

 

احتراما بدینوسیله فوت مادر گرامی خود را به اطلاع دوستان و آشنایان می رسانم امیدوارم که در این سال جدید هیچ کسی غم نبیند

/ 0 نظر / 13 بازدید