اخبار

 غبارروبی در زورخانه های کشوربرگزار گردید

بنا به پیشنهاد کمیته فرهنگی و تصویب مسئولین فدراسیون مقررگردید مراسم غبار روبی زورخانه ها آخرین پنجشنبه ماه مبارک شعبان برگزار شود.

مسئول فرهنگی فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای با بیان این مطلب افزود : خوشبختانه این مراسم برای اولین باردر سراسر کشور اسلامی ایران   بطور همزمان راس ساعت 0930 آخرین پنجشنبه ماه مبار ک شعبان با هدف آماده کردن زورخانه ها برای ماه مبارک رمضان، فصل ربیع زورخانه ها  صورت گرفت  که استانهای تهران ، یزد و هرمزگان ، اخبار این مراسم را باین فدراسیون ارسال نموده اند.

وی ادامه داد : خدمت به زورخانه  و تلاش در نظافت و آراستگی آن از کارهای با ارزش است و ورزشکاران در این ماه مبارک  اقدام به غبارروبی کردند تا نشان دهند که نظافت و پاکیزه کردن زورخانه  یک افتخار است.

درتهران با حضور آقایان  محمد خوشجان  عضو  هیئت رئیسه و سرپرست هیئت پهلوانی و زورخانه ای  استان تهران ، فرهاد طلوع کیان ، دبیر فدراسیون ومنوچهر عطاء الهی مسئول کمیته فرهنگی ، مراسم غبارروبی در زورخانه  طلاچی برگزار گردید.

در این مراسم که جمعی از ورزشکاران و پیشکسوتان از جمله مصطفی کیان تاش مدیر زورخانه ، اکبر آتشکارو رحمت اله گلپرور داشتند،  این زورخانه قدیمی شهر تهران بصورت نمادین  غبارروبی و عطر افشانی شد .

در ابتدا، در حالیکه مرشد خوش هیکل با اشعار زیبای خود فضای زورخانه را  معنوی نموده بود ، مرشد سمیعی سردم زورخانه را غبار روبی نمود ، سپس مسئولین ، پیشکسوتان و ورزشکاران به صورت دسته جمعی اقدام به پاکیزکی گود مقدس زورخانه و ابزار و وسایل ورزش باستانی کرده و وسایل مربوطه را گلاب ناب تطهیرنمودند.

ازنکات قابل توجه دراین مراسم روشن کردن چهارده شمع به یمن  برکت چهارده معصوم علیهم السلام بود که گرداگرد گود تعبیه گردیده بود و جلوه خاصی به فضای روحانی  زورخانه داده بود. پایان بخش مراسم فوق ، اجرای عملیات ورزش باستانی بود.

در استان هرمزگان مشابه چنین مراسمی  با  حضور  معاون استاندار ، مدیرکل تربیت بدنی استان ، مسئولین هیئت پهلوانی و زورخانه ای استان ، پیشکسوتان و ورزشکاران ،  طرح تنظیف و غبار روبی با همکاری مسئولین و ورزشکاران انجام گرفت که مرکز صداوسیمای استان هرمزگان در یک اقدام قابل تقدیر این مراسم را بمدت نیم ساعت از شبکه تلویزونی خلیج پخش نمود.

 در استان یزد  ، این مراسم با حضورآقای احمد کمالی  مدیرکل تربیت بدنی استان، آقای محمد امیرخانی رئیس تربیت بدنی شهرستان یزد و سرهنگ محمد حسین ارزانش  مسئول هیئت پهلوانی و زورخانه ای استان یزد ، پیشکسوتان و ورزشکاران در زورخانه علی این ابیطالب انجام شد و مدیرکل تربیت بدنی استان  همراه با  سایر ورزشکاران و پیشکسوتان ازجمله حاج سید مرتضی ابوالبقاء ، پهلوان رضا زابلی ، پهلوان بمانعلی نسیم زاده ، مرشد حاج علی محمد ملکوتیان و محمد جعفر پور مدیر زورخانه  در تمیز نمودن و غبار روبی زورخانه  شرکت نمود .

/ 0 نظر / 8 بازدید