حدیث روزانهگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگل
گلஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ  گل
گلامام جواد علیه السلام فرمودند:                                                                  گل
گل                                                                                                                  گل
گلنعمتی که برای آن شکر گزاری نشود، مانند گناهی است که آمرزیده نگردد.  گل
گل                                                                                                                  گل
گلஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜஜ۩۞۩ஜ  گل
گلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگلگل

/ 0 نظر / 14 بازدید