دولت آبادی: پهلوانی آیینه تمام نمای فرهنگ ایران است

     

 

در مراسم ثبت آیین و ارزش های پهلوانی و زورخانه ای، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این ورزش باستانی را آیینه تمام نمای فرهنگ ایران دانست.
خبرگزاری میراث فرهنگی _ گروه میراث فر هنگی _ در مراسم ثبت آیین و ارزش های پهلوانی و زورخانه ای، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری این ورزش باستانی را آیینه تمام نمای فرهنگ ایران دانست.
 
 
         
«فریبرز دولت آبادی»، در این مراسم گفت: «ورزش زورخانه ای و پهلوانی آیینه تمام نمای فرهنگ ایران است. زیرا در آن یکتا پرستی، توحید، مهرورزی، عشق، جوانمردی، راستی، درستی و دوستی وجود دارد.»
 
وی گفت: «سال 1387 را سال ثبت میراث معنوی نام گذاری کردیم و آیین و ارزش های پهلوانی به عنوان نهمین اثر ثبت شد.»
 
این پرونده با همکاری پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، معاونت این سازمان و سازمان تربیت بدنی کشور آماده شده است.
 
«علیرضا صفارزاده»، رئیس ورزش پهلوانی و زورخانه ای کشور نیز در این مراسم ارج نهادن بر ثبت این ورزش باستانی گفت: «امیدواریم که ثبت این ورزش در فهرست میراث ملی مقدمه ای بر ثبت جهانی آن در فهرست یونسکو باشد.»
 
وی در ادامه گفت: «طی هفتاد سال گذشته غبار فراموشی و غفلت ورزش زورخانه ای را فراگرفته بود و خدا را شاکریم که پس از 7 دهه امروز شاهد از بین رفتن غبارها و توجه دوباره به این ورزش هستیم.»
 
صفارزاده با اشاره به اقدامات انجام گرفته برای شکوفایی این ورزش گفت: «انجام تحقیقات گسترده، مرمت زورخانه های سنتی، احداث صدها زورخانه جدید حمایت پهلوانان و مرشدان و دیگر ورزشکاران این رشته، جمع آوری کتب و فیلم های مربوط به این ورزش و تهیه آرشیوهای اطلاعاتی، راه اندازی این ورزش در مدارس و پایگاه های بسیج از جمله اقدامات صورت گرفته برای احیاء ورزش پهلوانی و زورخانه ای بوده است.»
 
«محمد علی آبادی»، رئیس سازمان تربیت بدنی کشور نیز در این مراسم بر ثبت ورزش باستانی کشور در فهرست میراث معنوی تاکید کرد و گفت: «این ورزش تنها یک آموزه جسمی نیست و روح و روان را آموزش می دهد. به این علت جای آن دارد که به عنوان یک میراث معنوی انسانی در فهرست میراث جهانی به ثبت برسد.»
 
وی در ادامه گفت: «تا کنون تلاش های زیادی برای احیاء این ورزش کهن ایرانی انجام گرفته و بخش زیادی از آن احیاء شده است.»
 
وی در ادامه سخنان خود بر صفات جوانمردی و مروت در ورزش باستانی کشور اشاره کرد و آن را از مهمترین ارزش های انسانی برشمرد.
 
/ 0 نظر / 5 بازدید