پهلوان علی میرزا همدانی

پهلوان علی میرزا همدانی

پهلوان علی میرزا همدانی ، در سن 105 سالگی 

ü       استاد و پهلوان نامی عصر قاجاریه

ü      متول سال 1205 هجری شمسی ؛ در روستای حصار که دارای جوانانی بلند قامت و تنومند داشته است.

ü      مردی تنومند ، با تقوی و پرهیزگار.

ü      در جوانی و بر اثر حادثه سقوط آوار در اوایل کار ، دچار عارضه سخت کمر درد شده و همواره از این درد  رنج می برده است.

ü      بعد از 10 سال ورزش در همدان به تهران می آید و در زورخانه سر تخت بربریها به دستور امیر اعظم به ورزش مشغول می شود و در اوائل ورزشِ پهلوان حاج سید حسن رزاز ؛ با حضور امیر اعظم با او کشتی می گیرد و پهلوان علی میرزا فاتح می شود.

ü      یک بار پهلوان عشق آباد برای کشتی گرفتن از پهلوانان ایرانی دعوت می کند . پهلوان علی میرزا به آنجا می رود و قرار می گذارند که یک روز ورزش کنند و روز بعدش کشتی بگیرند. پهلوان عشق آباد در روز ورزش وقتی قدرت بدنی علی میرزا را می بیند مهمانی مفصلی را تدارک دیده و در غذای پهلوان علی میرزا روغن بنگ میریزد. علی میرزا  با خوردن آن گیج می شود ولی به خاطر آبروی ایران و پهلوانان ایرانی وارد میدان کشتی می شود و در عین عصبانیت کاملاً خونسردی خود را حفظ کرده و فن میان کوب او را محکم به زمین می زند و پیروز میدان می شود. از آن روز صاحب زنگ شده و پهلوان نامیده می شود.

ü      تا سن 60 سالگی در تهران می ماند و بعد از آن با بازگشت به همدان تا 80 سالگی به مربیگری مشغول بوده است.

ü      وفات : سال 1310 هجری شمسی و در سن 105 سالگی

                                                                                               یا علی

/ 0 نظر / 4 بازدید