عربی رئیس کمیته مسابقات شد

بر اساس حکمی از سوی رئیس فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای، علیرضا عربی به عنوان رئیس کمیته مسابقات منصوب شد .

به گزارش روابط عمومی فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای کشور ، در حکم علیرضا صفارزاده برای عربی آمده است : با عنایت به تعهد ، تجربه و سوابق ارزشمند جنابعالی به موحب این حکم به عنوان رئیس کمیته مسابقات منصوب می شوید . امید است با اتکال به خداوند منان و بهره گیری از تمام توان خود بتوانید در راستای احیاء و توسعه ورزش پهلوانی و زورخانه ای در سطح کشور گامهای موثری بردارید .

شایان ذکر است عربی ، پیش از این نیز به مدت 2 سال  با عنوان رئیس کمیته مسابقات با فدراسیون همکاری داشته است .

/ 0 نظر / 13 بازدید