تسلیت به مناسبت درگذشت ناصر اسدی

اعضای هیئت رئیسه فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای کشور درگذشت تاسف برانگیز 'زنده یاد ناصر اسدی' پیشکسوت خوش نام و خوش آوازه کرمانی را به خانواده ایشان و جامعه ورزش پهلوانی و زورخانه ای استان کرمان تسلیت گفت .

به گزارش روابط عمومی فدراسیون پهلونی و زو.رخانه ای کشور، زنده یاد ناصر اسدی فردی با ایمان، با تقوا و دارای خصلت های بارز پهلوانی بود .

وی از قهرمانان کشتی فرنگی و عضویت تیم ملی در دهه 60 را در سوابق خود دارا بود .

این مرحوم از پیشکسوتان ورزش پهلوانی و زورخانه ای کشور و بنیانگذار و مدیر زورخانه فاتح خیبر شهرستان کرمان بود که با تربیت فرزندان خود در این ورزش ارزشی یک مرشد و سه قهرمان به جامعه ورزش باستانی تحویل داده اند.

مرحوم ناصر اسدی پیش از این از سال 1386 تا سال 1390 در سمت نایب رئیسی هیئت پهلوانی و زورخانه ای استان کرمان در خدمت ورزش کشور و قبل از وداع با دار فانی رئیس کمیته رتبه بندی هیئت پهلوانی و زورخانه ای استان کرمان بوده اند .

/ 0 نظر / 63 بازدید