مرشدان از بیمه تکمیلی بهره مند می شوند

 

صندوق حمایت از خبرنگاران، نویسندگان و هنرمندان با بیمه تکمیلی مرشدان کشور موافقت کرد .

به گزارش روابط عمومی فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای کشور، پیرو مذاکرات با صندوق حمایت از خبرنگاران، نویسندگان و هنرمندان، مرشدانی که از طریق فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای کشور بیمه تامین اجتماعی شده اند با اعلام موافقت و کامل نمودن مدارک مورد نیاز و ارسال آن به آکادمی ورزش پهلوانی و زورخانه ای (شهید فهمیده)(انجمن مرشدان) می توانند از مزایای بیمه تکمیلی بهره مند گردند .

/ 0 نظر / 13 بازدید