قسمت چهارم- پازدن

پازدن(حرکات موزون)

انجام حرکات موزون یا به بیان جدی تر همان حرکات پا، شامل پرشهای کوچک وسریع بهمراه چرخشهای کوتاه توسط حرکات دست و بازو می باشد. این عملیات به نوعی به منظور گرم کردن و قوی نمودن پاها و همین طورسایر اعضای بدن انجام می شود. این حرکت درحین کامل بودن، از ورزشکاری تا ورزشکاردیگر، تنوع زیادی بهمراه خواهد داشت.
چهارنوع  از پا زدن ها:
الف: پای چپ و راست یا پای اول.
ب: پای چکشی یا جنگلی .
ج: پای تبریزی اول و دوم.
د: پای چپ و راست یا پای آخر

/ 0 نظر / 6 بازدید