صدور موافقت اصولی برای تاسیس اولین مرکز دانشگاهی فدراسیون

دانشگاه جامع علمی - کاربردی جهت راه اندازی رشته دانشگاهی پهلوانی و زورخانه ای موافقت اصولی خود را  اعلام کرد .

به گزارش روابط عمومی فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای کشور، در جهت گسترش فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای و اقدام فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای کشور در راستای تصویب رشته کاردانی ورزش پهلوانی و زورخانه ای (مربیگری پایه) ، دانشگاه جامع علمی - کاربردی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص اجرای دوره های آموزشی علمی - کاربردی، با تقاضای فدراسیون مبنی برتاسیس اولین مرکز علمی کاربردی فدراسیون، موافقت اصولی به عمل آورد .

گفتنی است : این موافقت اصولی طی جلسه ای در خصوص درخواست فدراسیون، توسط کمیته تخصصی علمی - کاربردی شورای گسترش آموزش عالی صورت پذیرفته است .

شایان ذکر است : فراهم نمودن ساز و کار حسن اجرای دوره ها، تناسب دوره های درخواستی با حوزه فعالیت فدراسیون، تامین مدرسین مرتبط با دوره ها، تامین فضای آموزشی و امکان بهره گیری از امکانات فنی محیط کار فدراسیون از وظایفی است که دانشگاه جامع علمی - کاربردی برای  فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای کشور در اجرای دوره های آموزشی علمی - کاربردی تعیین نموده است .

/ 0 نظر / 13 بازدید