رییس جمهور در همایش ثبت ملى ورزش هاى پهلوانى:

203241.jpg

 
203196.jpg

احمدى نژاد با ابراز خرسندى از ثبت ملى ورزش پهلوانى که مقدمه ثبت جهانى آن را فراهم مى کند، خداوند متعال را شکر و از تلاش همه کسانى که در این مورد فعالیت مى کنند، تقدیر و تشکر کرد.
در این مراسم همچنین بازوبند پهلوانى توسط رییس جمهور به بازوى امیر رشید لمیر پهلوان سال ۱۳۸۷ بسته شد و از پیشکسوتان ورزش پهلوانى و زورخانه اى نیز با اهداى لوحى تقدیر به عمل آمد.
این آیین به عنوان نهمین اثر ملى در کشور به ثبت رسید.

/ 0 نظر / 4 بازدید